Styrelsemöte 2016-01-25

Nyheter

Grisen's picture

Närvarande: Barbro Hagman, Cecilia Hällstrand, Lars Wikman, Jon Jonsson

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas. Mötet är behörigt. Hela styrelsen är närvarande.

 2. Val av mötesordförande
  Barbro Hagman väljs till mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare
  Lars Wikman väljs till mötessekretare.

 4. Val av justerare
  Cecilia Hällstrand väljs till justerare.

 5. Genomgång av tidigare protokoll

  1. Öppnande av nytt konto med ett riktigt organisationsnummer
   Kassören skickade in handlingar i December. Vi har inte hört något mer ännu.

 6. Felöverföring
  Kassören rapporterar att hon har gjort en miss i en överföring som gjort att hon fått exakt 10 gånger mer ersättning för ett utlägg. Detta har nu betalats tillbaka.

 7. Balkvällen
  Evenemanget gick över budget med 200 kronor. Arrangörerna frågar om styrelsen godkänner att ersätta den extra kostnaden. Styrelsen bifaller ersättning.

 8. Verksamheten, vision, mål och strategi
  Föreningen har just nu följande regelbunden aktivitet:

  Vi diskuterar vad som görs i föreningen och vad vi vill göra i föreningen. Styrelsen är intresserad av att försöka driva fram mer aktivitet inom ramarna för föreningen och hitta nya typer av aktiviteter som kan ske både vid enskilda tilläfllen och som regelbunden återkommande aktivitet.

  Styrelsen planerar också att ta upp vidare diskussioner om mål och riktning för föreningen.

  1. Rollspelsgrupper

   1. Lanchys
    Varannan vecka.

   2. Crossover
    Varannan vecka.

   3. Drakar & Demoner
    Cirka var tredje vecka.

   4. War of Sects
    Vi vet inte exakt hur aktiv gruppen är just nu.

  2. Bokcirkel

  3. Kalendern, årligen

 9. Hemsidan – Förbättringar och idéer
  Ett inlägg finns på hemsidan om planerade förbättringar som Webadmin vill göra på hemsidan. Ytterliggare förslag är mycket välkomna.

 10. Årsmötet
  Barbro avser inte ställa upp som Ordförande men Sekreterare. Lars ställer upp som Ordförande.
  Det är dags att börja mobilisera Valberedningen. Det är Lisa Adolfsson och Marie Doverbo. De är kontaktade om att det börjar bli dags.
  Förslag på datum/tid: 2016-03-27, klockan 14.00
  Datumet måste senast utlysas 14 dagar innan, dvs. 2016-03-13 för förslaget.
  Styrelsen tänker att det kan vara trevligt att spela något efter årsmötet. Vi tittar på möjlighet att vara i alternativa lokaler.

 11. Tack till lokalens hyresvärdar
  Styrelsen beslutar att försöka finna en bra tackgåva till lokalens hyresvärdar.

 12. Mötets avslutande
  Mötet avslutas.