Styrelsemöte 2016-02-08

Nyheter

Grisen's picture

Närvarande: Barbro Hagman, Cecilia Hällstrand, Lars Wikman, Jon Jonsson

 

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas. Mötet är behörigt. Hela styrelsen är närvarande.

 2. Val av mötesordförande
  Barbro Hagman väljs till mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare
  Lars Wikman väljs till mötessekretare.

 4. Val av justerare
  Cecilia Hällstrand väljs till justerare.

 5. Genomgång av tidigare protokoll

  1. Hemsidan – Förbättringar och idéer
   Diskussionen är igång på hemsidan. Fler förslag är mycket välkomna.

  2. Årsmötet
   Valberedningen har blivit kontaktad. Datumdiskussionen är igång.

 6. Mötets avslutande
  Mötet avslutas.