Årsmötet i korthet & en efterlysning av kalender-hjälp

Nyheter

Grisen's picture

I Lördags gick årsmötet av stapeln och styrelsen för 2016 blev vald, en verksamhetsplan antogs och lite annat smått och gott.

Jag tänkte här bara redogöra i korthet för vad som hände på mötet så kommer protokoll och alla bilagor förstås dyka upp när de är fina och färdig.

Styrelsen blev:

  • Ordförande: Lars Wikman
  • Sekreterare: Barbro Hagman
  • Kassör: Cecilia Hällstrand
  • Suppleant: Jon Jonsson

De andra viktiga posterna blev:

  • Revisorer: Stina Börjesson och Lisa Adolfsson
  • Valberedare: Cecilia Hällstrand och Stina Börjesson

Årsmötet ändrade lite i (främst ordalydelser och förbättrade målet om hur antal medlemmar mäts) och antog verksamhetsplanen för 2016. Läs gärna den då den sätter upp både de strategiska målsättningar och de konkreta mål vi i styrelsen har uppdrag att sträva efter och som föreningen överlag vill uppnå. Ekonomin såg bra ut och alla protokoll gick att finna, så byråkratin har gått fin-fint enligt våra nitiska revisorer.

Jag ser fram emot 2016 och hoppas att alla medlemmar också gör det :)

Har du en idé till kalendern?

Lisa efterfrågar både fotografer och modeller till kalendern. Vet du någon som har en grym dräkt du tycker bör vara med i årets kalender, eller har du en idé du vill omvandla till bild? Antingen så bara kör ni och skickar in bilderna till Lisa efteråt eller så kontaktar ni Lisa om ni har frågor. Kalendern blir bättre desto fler som deltar. Vi vill ha så många fotografer och modeller som möjligt :)