Styrelsemöte 2016-05-30

Nyheter

Grisen's picture
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas.

 2. Val av mötesordförande
  Cecilia Hällstrand väljs till Mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare
  Lars Wikman väljs till Mötessekreterare.

 4. Val av justerare
  Barbro Hagman väljs till justerare.

 5. Genomgång av tidigare protokoll
  Inget att tillägga.

 6. Ekonomisk genomgång

  1. Medlemsavgiften
   Vi har nu 8 betalande medlemmar så vi drar igång med att följa upp och få in resterande medlemmar.

  2. Nytt organisationsnummer
   Vi har äntligen fått nytt organisationsnummer från Skatteverket. Nästa steg är att reda ut det vidare med banken.

 7. Se över målsättningar från årsmötet
  Det ser ganska lovande ut med målsättningarna. Flera nya människor har varit med på brädspelskvällar och så, nya medlemmar har tillkommit.
  Utvecklingen av appen går bra, den är nu ute på tidigare tester för Android. Mer finns att göra men det är lovande.
  Vi planerar att sätta upp en Facebook-sida (Page, inte grupp) för folk som vill ta kontakt med föreningen eller visa att de gillar föreningen.

 8. Mötets avslutande
  Mötet förklaras avslutat.