Styrelsemöte 2016-08-15

Nyheter

Grisen's picture
 1. Mötet öppnande
  Mötet förklaras öppnat.

 2. Val av mötesordförande
  Cecilia Hällstrand väljs till mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare
  Lars Wikman väljs till mötessekreterare.

 4. Val av justerare
  Barbro Hagman väljs till justerare.

 5. Genomgång av tidigare protokoll

  1. Medlemsavgiften
   Några medlemmar har inte betalat i senaste vändan med påminnelser, vi hör av oss igen.

  2. Nytt organisationsnummer
   Vi avvaktar vidare ändringar med banken tills vi är klara med medlemsavgifterna.

  3. Facebook-sida
   Cecilia ska se så att vi kommer igång med den.

 6. Ekonomisk genomgång
  Vi har fått in 18 medlemsavgifter á 250 kronor, det vill säga 4500 kronor.
  Vi har haft 4 betalningar på totalt 3639 kronor. På kontot finns: 7892 kronor.

 7. Utvärdering av mål och styrelsearbete

  1. Rekryteringen skulle behöva lite mer arbete.

  2. Det ser ut som att vi kan få något regelbundet arrangemang till. Kan vara bra att pusha för något mer.

  3. Att ordna ett lite större arrangemang skulle behöva lite mer push och arbete.

  4. Appen verkar bra för att öka kontakten, kommunikationen och engagemanget på hemsidan.

 8. Balkväll
  Cecilia har fått förfrågningar om en ny balkväll och undrar om föreningen kan stå för eventuellt ekonomiskt underskott. Det godkännes.

 9. Lajvsaker
  Cecilia föreslår inventering av lajvsaker för att vi ska veta vad vi har och se om vi ska göra oss av med några saker för att skona förvaringsutrymmet.
  Det vore väldigt bra. Vi siktar på att lösa det i samband med städningen.

 10. Mötets avslutande
  Mötet avslutas.