Styrelsemöte 2016-11-28

Nyheter

Grisen's picture

Närvarande: Lars Wikman, Barbro Hagman

 
 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas.

 2. Val av mötesordförande
  Barbro Hagman väljs till Mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare
  Lars Wikman väljs till Mötessekreterare.

 4. Val av justerare
  Barbro Hagman väljs till justerare.

 5. Genomgång av tidigare protokoll

  1. Medlemsavgiften
   Kassören hade inte möjlighet att komma på mötet så vi har ingen direkt uppdatering här. Vi återkommer till frågan vid nästa möte.

  2. Nytt organisationsnummer
   Vi har inga nya uppdateringar här. Vi tittar närmre på situationen vid nästa möte.

  3. Facebook-sida
   Vi har en Facebook-sida nu för att synliggöra föreningen lite mer. Där kan vi lägga upp nyheter och sådant.

 6. Dionysos app
  Appen är lanserade för både iOS och Android. Det finns en hel del möjligheter för vidare utveckling men vi uppmuntrar medlemmarna att börja använda den och rapportera sina önskemål på hemsidan eller direkt till Lars.

 7. Inför årsmötet
  Nästa styrelsemöte bör vara planerande inför årsmötet.

 8. Mötets avslutande
  Mötet förklaras avslutat.