Styrelsemöte 2017-02-06

Nyheter

Grisen's picture

Närvarande: Lars Wikman, Barbro Hagman, Cecilia Hällstrand

 

 1. Mötets öppnande
  Mötet öppnas.

 2. Val av mötesordförande
  Barbro Hagman väljs till Mötesordförande.

 3. Val av mötessekreterare
  Lars Wikman väljs till Mötessekreterare.

 4. Val av justerare
  Cecilia Hällstrand väljs till justerare.

 5. Genomgång av tidigare protokoll

  1. Medlemsavgiften
   Andreas Ekeroot har blivit medlem sent i verksamhetsåret och hans medlemskap kommer att räknas som 2017.
   Avstängningen av medlemmar har dröjt något. Det får vi göra bättre nästa år.

  2. Nytt organisationsnummer
   Cecilia följer upp frågan.

 6. Inför årsmötet
  Vi lägger årsmötet den 30:e Mars. Information kommer att gå ut till medlemmar på hemsida och e-post.
  Vi undersöker att bjuda på fika för maximal entusiasm.
  Cecilia åtar sig att sätta ihop ekonomisk genomgång.
  Cecilia åtar sig att dra igång valberedningens process.
  Lars åtar sig att skriva styrelsens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för kommande år. Lars planerar även en uppföljning av mål och målsättningar från föregående år.

 7. Ekonomisk genomgång
  Kassören presenterar vad vi spenderat pengar på den senaste tiden. Toapapper, värmefiltar och dammsugaravgift har varit det mest aktuella.

Mötets avslutande
Mötet förklaras avslutat.